Jesteśmy otwartą grupą młodych ludzi, którzy doświadczyli w swoim życiu miłości Bożej. Ona zmieniła nasze życie i nadała mu sens.

 

Nasza misja:

Niesienie pomocy młodym ludziom w odnalezieniu drogi do zbawienia w Jezusie Chrystusie i ich rozwój w naśladowaniu Jezusa.

 

Nasze działania:

1. Opowiadanie innym o Zbawieniu - miłości Bożej

2. Poznawanie naszego Boga

3. Wspólne rozmowy, zachęcanie się do trwania w wierze

 

Spotkania: czwartek o 19.00

         

Spotkania młodzieżowe

Zbór

Wrocław

+ 48 655 76 88

ul. Niedźwiedzia 17, 54-232 Wrocław

kontakt@zbor-wroclaw.pl

studenckie wrocław

         

kontakt@zbor-wroclaw.pl

ul. Niedźwiedzia 17

54-232 Wrocław

 

Kontakt