- Uznajemy, że jest tylko jeden prawdziwy i żywy Bóg, który istnieje jako Ojciec, Syn i Duch Święty,
że jest On godzien wszelkiej czci, chwały i uwielbienia jako Stwórca wszystkiego.
 

- Uznajemy Jezusa Chrystusa za Mesjasza, Słowo, które stało się ciałem i zamieszkało pośród nas.

 

- Wierzymy, że Bóg okazał swą miłość do nas przez posłanie swojego Syna, który umarł na krzyżu Golgoty jako jedyna, doskonała i wystarczająca ofiara za nasze grzechy.
 
- Wierzymy, że Jezus Chrystus powstał z martwych i wstąpił do Nieba.
 
- Wierzymy, że w Jezusie mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów i przez wiarę w Niego staliśmy się dziećmi Bożymi.
 
- Uznajemy, że zbawienie jest z łaski Boga przez wiarę, że jest to dar, a nie rezultat jakichkolwiek uczynków z naszej strony.
 
- Uznajemy Biblię za jedyny autorytet w sprawach wiary i poznania Boga. Pismo Święte w całości jest natchnionym Słowem Bożym.
 
- Wierzymy, że każdy człowiek potrzebuje upamiętać się z grzechów, uwierzyć w Jezusa Chrystusa, zostać ochrzczony przez zanurzenie w wodzie i otrzymać dar Ducha Świętego.
 

Wyznanie wiary

Zbór

Wrocław

+ 48 655 76 88

ul. Niedźwiedzia 17, 54-232 Wrocław

kontakt@zbor-wroclaw.pl

kontakt@zbor-wroclaw.pl

ul. Niedźwiedzia 17

54-232 Wrocław

 

Kontakt